De afdeling oogheelkunde voert patientenzorg uit op 3 verschilende locaties in Amsterdam. Hieronder beschrijven we de locaties en de activiteiten die we per locatie uitvoeren. U als verwijzer hoeft hier geen rekening mee te houden, wij zullen er zorg voor dragen dat de patient op de goede plek gezien wordt.

 

Hoofdlocatie VU Medisch Centrum

De samenvoeging van het AMC en het VUMC betekent voor de oogheelkunde dat het zwaartepunt van de oogheelkundige zorg zich zal verplaatsen naar de locatie VUMC aan de Boelelaan.

In de komende jaren is het de bedoeling om de poliklinische zorg die nu in het AMC geleverd wordt in fases over te hevelen naar de locatie VUMC. Per november 2018 is daarmee al een begin gemaakt en is ook al het grootste deel van de operatiecapaciteit verplaatst naar het VUMC. Ook is alle zorg rondom glaucoom al op deze locatie geconcentreerd.

 

Locatie AMC

In het AMC blijven we als afdeling ook op de langere termijn actief, onder andere voor de kinderoogheelkundige zorg voor kinderen opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis en als consultatieve dienst voor alle opgenomen patiënten.

 

Locatie Bergman - Ogen - Amsterdam

Een deel van de door u verwezen patienten zullen wij zelf in onze kliniek in Amsterdam Zuid-Oost zien. Op dit moment gaat het om patienten met ooglid- en traanwegoperaties.