Overleg formulier

We moedigen u aan om via email contact met ons op te nemen bij vragen over gezamenlijke patienten of over een nieuwe casus waar u ons advies in wilt krijgen. Zorg dan altijd dat dit via beveiligde email gebeurt. Daarvoor moet uw instelling aangesloten zijn op "Zorgmail". Is dat niet het geval dan vragen we u om gebruik te maken van ons Overleg Formulier

U kunt in dit formulier bestanden meesturen. Wilt u meer dan 1 bestand meesturen, maak van uw bestanden dan een "zip" file. Lees hier hoe dit het beste te doen.