Op deze pagina vindt u een overzicht van de nu lopende wetenschappelijke onderzoeken waaraan patiënten deel kunnen nemen.

 

 

Patiënten met chronische centrale sereuze chorioretinopathie (CSR):

Study on half-dose Photodynamic therapy versus Eplerenone in chronic CenTRAl serous chorioretinopathy (SPECTRA trial). 

Belangrijkste inclusiecriterium: CSR > 6 weken. Klik hier voor uitgebreide criteria. Contact: via m.wezel@amc.nl

 

 

Patiënten met diabetisch maculaoedeem zonder eerdere anti-VEGF

A Two-Year, Three-Arm, Randomized, Double-Masked, Multicenter, Phase III Study Assessing the Efficacy and Safety of Brolucizumab versus Aflibercept in Adult Patients with Visual Impairment due to Diabetic Macular Edema (KESTREL TRIAL) 

Belangrijkste inclusiecriterium: DME zonder eerdere anti-VEGF behandeling. Klik hier voor uitgebreide criteria. Contact: via m.wezel@amc.nl